Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest Agnieszka Tkaczyk Fotografia z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania skierowane przy użyciu formularza konaktowego.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.

5. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie przeprowadzona ze mną) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane przez 5 lat.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Posiada Pani/pan prawo do bycia zapomnianym. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.

9. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

10. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś zapytanie przez stronę Kontakt (Napisz do mnie).

11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę Kontakt (Napisz do mnie).

12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

16. Korzystając ze strony akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z mojej strony.

17. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z „Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy do okresowego sprawdzania treści „Polityki prywatności”.

18. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityka prywatności” dostępną na stronie www.agatkaczykfotografia.pl proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.